Aanmelding en werkwijze

Aanmelding

Wanneer u zich wilt aanmelden, kunt u mij  bellen en een bericht inspreken op de voicemail. Wanneer u uw vraag, uw telefoonnummer en emailadres inspreekt kan ik u vervolgens via een beschermde mailomgeving of telefonisch informatie verstrekken.  Ik neem  zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 5 werkdagen) contact met u op.

Ik zal een afspraak met u maken op donderdag of vrijdag (mijn werkdagen in de praktijk). Ik stuur u tevens een aanmeldformulier op. Dat u bij de eerste afspraak ingevuld kunt meenemen of via de beschermde mailomgeving kunt versturen.

U heeft een recente verwijsbrief van de huisarts voor de  Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ nodig om zich te kunnen aanmelden.

Voor het eerste gesprek vraag ik u een kopie van uw paspoort of rijbewijs, uw verzekeringspas, het ingevulde aanmeldformulier en de verwijsbrief van de huisarts mee te nemen.

Werkwijze

Tijdens het eerste intakegesprek zullen we nader kennismaken en zullen we uw klachten en de doelen waaraan u wilt werken in kaart brengen.  Ik zal u na dit eerste gesprek, via de mail, een aantal vragenlijsten opsturen die u, via de mail, kunt beantwoorden.  De uitslag van deze vragenlijsten neem ik mee in het adviesgesprek. Soms is er een tweede intakegesprek wenselijk.

In het adviesgesprek zal ik u vertellen of ik denk dat u in mijn praktijk geholpen kunt worden of dat een andere vorm van hulpverlening mogelijk beter geschikt is. Ik doe een behandelvoorstel in de vorm van een behandelplan. Als u instemt met het behandelvoorstel start de therapie.

Tijdens de therapie zullen af en toe opnieuw de vragenlijsten afgenomen worden om te meten of de behandeling resultaat heeft en of u het behandelcontact als zinvol ervaart.

Wachttijden

Per 1 juni  2020 is er vanwege grote drukte een patiëntenstop. Het maakt hierbij niet uit bij welke verzekeraar u verzekerd bent.

Per 1 juni 2020 is  er een patiëntenstop.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

AVG

Sinds eind mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Als praktijk dienen we ons ook aan deze regelgeving te houden. Meer hierover is te lezen in het bijgevoegde privacystatement .