Vergoeding en kosten

WERKWIJZE

Mijn werkwijze sluit aan bij de afspraken en richtlijnen van het BIG register en de LVVP. Deze afspraken en richtlijnen zijn vermeld in een algemene cliëntenfolder.  Daarnaast kunt u hier informatie vinden over de geldende wet en regelgeving omtrent GGZ en de klachtenregeling.

BETALING

Bij de zorgverzekeraars waar de praktijk een contract mee heeft verloopt de betaling rechtstreeks tussen de praktijk en de ziektekostenverzekeraar.

In 2024 heb ik een contract met de volgende verzekeraars: Zilveren Kruis zorgverzekeringen (inclusief Pro Life) (uzovi 3311),Interpolis ( uzovi 3313), FBTO Zorgverzekeringen (3351) ,De Friesland Zorgverzekeraar (3358) en OWM Zorg en Zekerheid ( 7085)

Wanneer u verzekerd bent bij een ziektekostenverzekeraar waar de praktijk geen contract mee heeft ,dan betaalt u in eerste instantie zelf de rekening en dient deze vervolgens in bij de uw verzekeraar. Bij de naturapolis wordt vaak 60-80 procent vergoed. Als u een aanvulllende verzekering met  een restitutiepolis heeft,  wordt wel meestal, maar niet altijd 100% vergoed.

GGZ hulp valt onder het eigen risico. Hoeveel eigen risico u heeft is afhankelijk van het contract dat u met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Wanneer u aan therapie begint zal eerst aanspraak gemaakt worden op het eigen risico. In januari van het volgend jaar zal opnieuw eerst het eigen risico worden aangesproken.

Voor informatie over de kosten van behandeling in de GGZ zorg zie informatie van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit)

Op de website van de LVVP zijn de betalingsvoorwaarden genoemd waar deze praktijk zich aan houden. Mocht u een afspraak minder dan 24 uur van te voren afzeggen dan wordt 45 euro in rekening gebracht.

KLACHTEN

Mocht u klachten hebben omtrent de behandeling dan is het goed dit te bespreken. Mocht dit niet lukken of niet afdoende zijn, dan wil ik u wijzen op de eerder genoemde cliëntenfolder van de LVVP.

Kwaliteitstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’ binnen de zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut is in te zien op de praktijk. Per 1 januari 2022 geldt een nieuw kwaliteitsstatuut. Dit nieuwe kwaliteitsstatuut zal aan de website toegevoegd worden.