Aanmelding en werkwijze

Aanmelding

Wanneer u zich wilt aanmelden, kunt u mij bellen en een bericht inspreken op de voicemail. Wanneer u uw vraag, uw telefoonnummer en emailadres inspreekt kan ik u vervolgens via een beschermde mailomgeving of telefonisch informatie verstrekken. Ik neem zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 5 werkdagen) contact met u op.

Ik zal een afspraak met u maken op woensdag, donderdag of vrijdag (mijn werkdagen in de praktijk). Ik stuur u tevens een aanmeldformulier op. Dit kunt u bij de eerste afspraak ingevuld kunt meenemen of via de beschermde mailomgeving kunt versturen.

Om u te kunnen aanmelden kunt heeft u een recente verwijsbrief van de huisarts voor de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ nodig. Ook vraag ik voor het eerste gesprek een kopie van uw paspoort of rijbewijs, uw verzekeringspas, het ingevulde aanmeldformulier en de verwijsbrief van de huisarts.

Werkwijze

Tijdens het eerste intakegesprek zullen we nader kennismaken en zullen we uw klachten en de doelen waaraan u wilt werken in kaart brengen. Na dit eerste gesprek, zal ik via de mail een aantal vragenlijsten opsturen die u kunt beantwoorden. De uitslag van deze vragenlijsten neem ik mee in het adviesgesprek. Soms is er een tweede intakegesprek wenselijk.

In het adviesgesprek zullen we bespreken of ik denk dat mijn praktijk u verder kan helpen of dat er mogelijk een andere vorm van hulpverlening mogelijk beter geschikt is. Tijdens dit gesprek doe ik een behandelvoorstel in de vorm van een behandelplan, als u daarmee instemt start de therapie.

Tijdens de therapie zullen af en toe opnieuw de vragenlijsten afgenomen worden om te meten of de behandeling resultaat heeft en of u het behandelcontact als zinvol ervaart.

Wachttijden

Per 1 september 2021 is er een aanmeldstop voor intake en behandeling.

Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

AVG

Sinds eind mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Als praktijk dienen we ons ook aan deze regelgeving te houden. Meer hierover is te lezen in het bijgevoegde privacystatement .

Ter informatie: Per 10 september ben ik op vakantie tot 27 september 2021